• tillfälligheternas stilleben

    som bara finns där, o arrangerade, slumpmässigt fångade, så vackra!

    tillfallighetens stilleben-2 tillfallighetens stilleben-4 tillfallighetens stilleben tillfallighetens stilleben-3