• mitt favoritställe just nu

    är detta, här skulle jag kunna stå kvar i flera timmar och bara se de olika skiftningarna på träden, ljuset som silas igenom växtligheten, alla små detaljer som är så perfekta, alla färger…. jag är nog lite smått manisk med den här enorma naturupplevelsen som jag får varje dag härute…vilken boost för alla sinnen!!! Naturen ger en så mycket året runt, och att få vara så här nära den varje dag är en ynnest!

    sondag på havsoren-6

    och sedan en bild med annan redigering… bara för att visa hur olika det kan bli…

    sondag på havsoren-5