• dansen för kakelhallen

    dansen dansas av Boryana Ivanova före Kakelhallen revs….sörjer ännu att stället inte finns mera…

    kakelhallen-10 kakelhallen-11 kakelhallen-12 kakelhallen-13