• den mest magiska av dem alla

    är kungsängsliljan, fritillaria meleagris, himlen är grå idag, men man anar ändå vår i luften, fåglarna sjunger på ett annat sätt nu….


    kungsangslilja brus-5 kungsangslilja brus kungsangslilja brus-4 kungsangslilja brus-3