• dansen för kakelhallen

    dansen dansas av Boryana Ivanova före Kakelhallen revs….sörjer ännu att stället inte finns mera…

    kakelhallen-10 kakelhallen-11 kakelhallen-12 kakelhallen-13

  • dansande lerfigur

    Bilden säljs med fulla rättigheter till webb och tryck. Fulla rättigheter betyder att du som kund har rätten att obegränsat använda bilden du köpt både på webben samt i tryck.