• Mod, Hopp och Kraft/Ålands Kulturhistoriska museum 2018