• Mod, Hopp och kraft/Ålands Kulturhistoriska museum/2018/Tanja