• Mod, Hopp och Kraft/ Ålands Kulturhistoriska museum/2018/Håkan