• Mod, Hopp och Kraft/Ålands Konsthistoriska museum 2018